Selecteer een pagina

In process op maat

Focus op waar je goed in bent

Jouw bedrijf in beweging … en daarbij wil jij je als ondernemer het liefst focussen op waar je goed in bent, ondernemen dus.

Bij kleinere ondernemingen is vaak geen HR-afdeling of professionele HR-adviseur en bij grotere ondernemingen kan er (tijdelijk) extra hulp nodig zijn.

Wanneer je besluit om je door mij te laten ondersteunen, gaan we samen bespreken wat nodig is: ondersteuning op maat dus.

vervanging of ondersteuning?

Gaat het om een tijdelijke ondersteuning of vervanging? Dan kijken we hoeveel uren per week nodig zijn en welke werkzaamheden in elk geval door moeten gaan of dat het gaat om korte (project)opdracht.

verbeteren van processen

Gaat het om het verbeteren van de HR-activiteiten en HR-processen van jouw bedrijf? Dan gaan we deze gezamenlijk in beeld brengen. Vervolgens bekijken we wat de knelpunten zijn en hoe we dit kunnen verbeteren. Hiervoor ontvang je een stappenplan en een tijd-/kostenindicatie.

Of als we constateren dat in jouw bedrijf HR-activiteiten of personele zaken niet optimaal verlopen en veel tijd kosten, dan kan ik helpen om een praktisch verbeterplan op te zetten en uit te voeren.

Dit kan zijn door verschillende activiteiten op een efficiëntere wijze te digitaliseren, waarmee een tijdwinst à 30% kan worden gehaald.

stroomlijnen HR processen

Voorbeelden zijn het stroomlijnen en structureren van HR-processen, implementeren van eigentijdse (digitale) werkwijzen en intensieve begeleiding bij (het terugdringen van) ziekteverzuim. Ook wanneer je (tijdelijk) ondersteuning nodig hebt bij een combinatie van HR-werkzaamheden, kan ik je daarbij helpen.

Dit kan gaan om het verbeteren van het beoordelingstraject, het maken of updaten van functiebeschrijvingen, het herschrijven van het Personeelshandboek of het periodiek sparren over personele zaken om tot de juiste besluiten te komen.

Zet HR support in process in voor

Werkwijze in process

Focus op waar je goed in bent

Jouw bedrijf in beweging … en daarbij wil jij je als ondernemer het liefst focussen op waar je goed in bent, ondernemen dus.

Bij kleinere ondernemingen is vaak geen HR-afdeling of professionele HR-adviseur en bij grotere ondernemingen kan er (tijdelijk) extra hulp nodig zijn.

Wanneer je besluit om je door mij te laten ondersteunen, gaan we samen bespreken wat nodig is: ondersteuning op maat dus.

vervanging of ondersteuning?

Gaat het om een tijdelijke ondersteuning of vervanging? Dan kijken we hoeveel uren per week nodig zijn en welke werkzaamheden in elk geval door moeten gaan of dat het gaat om korte (project)opdracht.

verbeteren van processen

Gaat het om het verbeteren van de HR-activiteiten en HR-processen van jouw bedrijf? Dan gaan we deze gezamenlijk in beeld brengen. Vervolgens bekijken we wat de knelpunten zijn en hoe we dit kunnen verbeteren. Hiervoor ontvang je een stappenplan en een tijd-/kostenindicatie.

Of als we constateren dat in jouw bedrijf HR-activiteiten of personele zaken niet optimaal verlopen en veel tijd kosten, dan kan ik helpen om een praktisch verbeterplan op te zetten en uit te voeren.

Dit kan zijn door verschillende activiteiten op een efficiëntere wijze te digitaliseren, waarmee een tijdwinst à 30% kan worden gehaald.

stroomlijnen HR processen

Voorbeelden zijn het stroomlijnen en structureren van HR-processen, implementeren van eigentijdse (digitale) werkwijzen en intensieve begeleiding bij (het terugdringen van) ziekteverzuim.

Ook wanneer je (tijdelijk) ondersteuning nodig hebt bij een combinatie van HR-werkzaamheden, kan ik je daarbij helpen.

Dit kan gaan om het verbeteren van het beoordelingstraject, het maken of updaten van functiebeschrijvingen, het herschrijven van het Personeelshandboek of het periodiek sparren over personele zaken om tot de juiste besluiten te komen.

Zet HR support in process in voor

Tijdelijke ondersteuning

Het oppakken van tijdelijke klussen

Soms kan tijdelijke ondersteuning nodig zijn, omdat één of meerdere HR-adviseurs of HR-medewerkers tijdelijk hun werk niet kunnen doen of omdat er tijdelijke extra HR-werkzaamheden zijn.

Ik kan de HR-activiteiten voor korte of langere tijd overnemen van 8 tot 40 uur per week. Aangezien ik dit vaker doe, ben ik snel ingewerkt en weet ik vaak binnen een week mijn weg al aardig te vinden.

Mogelijkheden ondersteuning

 • Vervanging tijdens (langdurige) ziekte
 • Vervanging tijdens verlof van een HR collega
 • Tijdelijke opvulling van een openstaande vacature
 • Ondersteuning bij HR-projecten
 • Professionalisering naar eigentijds HRM
 • Ondersteuning bij ontslagprocedure
 • En nog veel meer…

Tarieven

Mijn tarief is op maat, passend bij de aard en de duur van de opdracht. Neem daarom contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Zet HR support in process in voor

hr processen

Het oppakken van tijdelijke klussen

Soms kan tijdelijke ondersteuning nodig zijn, omdat één of meerdere HR-adviseurs of HR-medewerkers tijdelijk hun werk niet kunnen doen of omdat er tijdelijke extra HR-werkzaamheden zijn.

Ik kan de HR-activiteiten voor korte of langere tijd overnemen van 8 tot 40 uur per week. Aangezien ik dit vaker doe, ben ik snel ingewerkt en weet ik vaak binnen een week mijn weg al aardig te vinden.

Mogelijkheden ondersteuning

 • Vervanging tijdens (langdurige) ziekte
 • Vervanging tijdens verlof van een HR collega
 • Tijdelijke opvulling van een openstaande vacature
 • Ondersteuning bij HR-projecten
 • Professionalisering naar eigentijds HRM
 • Ondersteuning bij ontslagprocedure
 • En nog veel meer…

Tarieven

Mijn tarief is op maat, passend bij de aard en de duur van de opdracht. Neem daarom contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Zet HR support in process in voor

hr support in process